Branndamen

Å løpe inn i brennende hus? Det gjør en av bergens branndamer, Weronica Tunes,