Alibisjekker ransdømte

Politiet har fortsatt ingen navngitt mistenkt etter ranet mot Sparebanken Vest i går.