Har aldri gjennomført rustilsyn

Fylkesmannen har aldri gjennomført et systematisk rustilsyn i barnevernet i Hordaland.