Austevoll og Gulen med i kongefinalen

Statuen av kong Olav V hamnar anten på Marstein fyr i Austevoll eller på den gamle gjestgjevarstaden Skjerjehamn i Gulen.