Hjemme, men hjemmefra

Bergensere har alltid hatt røtter andre steder. I dag starter BT en serie der vi skal forsøke å kartlegge hva byens innflyttere driver med når de samles.