Slått bevisstløs

En mann er brakt til sykehus etter å ha blitt slått ned på Hjellestad. Politiet ser på hendelsen som en alvorlig voldsepisode.