- Politisk feighet skyld i trege busser

Feighet har hindret politikerne å opprette sambruksfelt på alle innfartsårene, mener SV. Vedtaket om å starte planleggingen ble gjort i 2000.