Har brukt 11,4 millioner for mye i år

Haukeland har i år sprengt alle rammer for utgifter til de nye «supermedisinene», de såkalte TNF-hemmerne.