Kvernknurren i Holagjelet

Kverna i Holagjelet er en av de få kvernene som står igjen i Bergen kommune. Der finner du også den skumle Kvernknurren...