Rektorskifter på løpebånd

I Bergen ble det ansatt 25 rektorer i 2007. Utskiftningen av skolelederne vil fortsette i årene fremover.