- Realistisk scenario

Pandemier rammer med ujevne mellomrom. Konsekvens: Hele samfunnet bryter sammen.