Kritisk til å kutte eigedomsskatten

Fjell kommune budsjetterer med 12 millionar kroner i underskot til neste år. Likevel vil kommunen fjerne eigedomsskatten.