Sopar inn på privat heimehjelpsteneste

Å tilby privat heimehjelp for Bergen kommune har vist seg å vera god butikk.