For få til å følge opp kontroller

Skjenkekontoret i Bergen kommune mangler folk som kan følge opp skjenkekontrollene.