Skiller ikke mellom bolig og fritid

Mange kommuner har benyttet sjansen til å innføre eiendomsskatt etter at loven ble endret.