Kavlifondet får egen sjef

Harald Schjelderup er ansatt som leder i Kavlifondet. Stillingen er nyopprettet og tar høyde for en fremtidig økt aktivitet i fondets allmennyttige virksomhet.