• FOTO: FINN ARNESEN (MMS)

Legg ned skulane

Kvam heradsstyre har nettopp vedteke å legga ned ungdomsskulane i Norheimsund og Ålvik.