Vil sile aske i jakten på Dung

Politiet vil saumfare flere bossplasser i Bergen i jakten på Dung. Med et finmasket nett vil de prøve å sile seg gjennom store mengder avfall og aske.