Skylder på veivesenet

Arne Sortevik (Frp) mener dårlig faglig grunnlagsarbeid og politisk prising er årsaken til at veivesenet bommer på prisene.