15-åring forsøkt ranet

Men gutten slo hardt tilbake.