Havsportens svar på Veko

De har ambisjoner om å bli havsportens svar på Ekstremsportveko.