Endret vindretning vanskeliggjør bergingsarbeidet

Endret vindretning på kysten rundt Langesund vanskeliggjør arbeidet med å sperre for oljelekkasjene rundt det havarerte lasteskipet Full City.

  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

– Det er spådd vinddreining fra lørdag, konstaterer Kystverkets Per Odd Krystad som er beredskapsleder under bergingen av lasteskipet Full City som havarerte utenfor Langesundskysten litt over midnatt natt til fredag.

Krystad forteller at Kystverket nå planlegger hvordan det skal settes ut lenser for å hindre videre spredning av oljen som har lekket ut av det havarerte skipet, og spredd seg inn mot Langesund og så langt nord som Larvik. Med endret vindretning frykter Kystverket at oljen skal spre seg videre utover i havet, og også sørover.

– Vi kommer lørdag til å jakte på frittflytende oljeflak fra fly, og å sette opp lenser langs strendene i området rundt havaristen, opplyser Krystad til NTB.

Artikkelen fortsetter under videoen

Undersøker skroget

Bergingseksperter fra det nederlandske bergingsselskapet Smith Salvage, som er engasjert av rederiet som eier skipet, gikk fredag kveld om bord i det 167 meter lange og 160.000 bruttotonn tunge lasteskipet. De skal sørge for å tømme skipet for olje, for så å fjerne det.

Kystverket holder oppsyn med bergingsarbeidet, og fredag kveld var mannskaper både fra Kystverket, kystvakten og politiet om bord i skipet sammen med de nederlandske ekspertene.

– Vi har i løpet av fredag kveld blant annet gjort undersøkelser av skroget på skipet med en ubemannet undervannsubåt med kamera, opplyser Krystad.

Det er mange beregninger som må gjøres før skipet kan tømmes for olje. Blant annet fordi skipet vil bli mye lettere når oljen fjernes, noe som øker risikoen for at skipet skal bli ødelagt. Skipet ligger nå på grunna, og det er dermed ingen risiko for at det vil synke.

900 tonn olje igjen

Full City hadde ifølge opplysninger fra rederiet vel 1.000 tonn tungolje og 120 tonn lettolje om bord da det gikk på grunn.

Kystverket estimerer at det har lekket ut mellom 50 og 200 tonn olje fra skipet, og i så fall ligger det minimum 900 tonn med olje igjen inne i havaristen.

– Vi har fått meldinger om at det kanskje var mindre olje i skipet enn først antatt, men disse opplysningene er ikke bekreftet, sier Krystad.

Ved 13-tiden fredag begynte fartøyer fra Kystverket å legge ut lenseutstyr i sjøen rundt havaristen for å hindre videre spredning av oljen som har lekket ut. Ifølge Kystverket har lekkasjene fra skipet nå opphørt.

Truer verneområder

Over 200 mennesker har hjulpet til i opprydningsarbeidet rundt Full City fredag, og ifølge Krystad vil enda flere delta fra lørdag.

– Vi får blant annet forsterkninger fra WWF og andre frivillige som har meldt seg, opplyser han.

I nærområdet rundt området der lasteskipet ligger havarert er det mange friluftsområder, verneområder og skjærgårdspark. Viktige verneområder i området er også Mølen, Jomfruland og Stråholmen.

Ifølge leder for miljøseksjonen i Kystverket, Morten Hauge, vil det etter hvert bli foretatt en miljøundersøkelse i området rundt havaristen, der skadeomfanget vil bli kartlagt.

– Det er for tidlig å si hva dette representerer av skader, men vi kan allerede fastslå at det vil være svært utfordrende å få fjernet oljen – særlig fra fjæra. Dette er ikke borte innen sommerferien er over, sier han.

Publisert: