Hovedvannledning sprang lekk

En hovedvannledning har sprunget lekk i Løbergsveien. En oppgang ble oversvømt, og Møregaten sperret av.