• ENKLERE HVERDAG: Med barn og barnebarn som er mye på reisefot, er det godt for Gunvor Moberg å holde styr på hvor de er ved hjelp av nettbrettet. Her kan hun også holde oversikt over avtaler og besøk. FOTO: ODD E. NERBØ

Nettbrett hjelper demente å huske

En ny programvare hjelper eldre med sviktende hukommelse å holde styr på hverdagen. Bruken av velferdsteknologi vil øke i fremtiden, tror professor Dag Årsland.