• SJØBODEN: Kontor for skjenkesaker straffet Sjøboden med skjenkestopp i to uker etter at de mente utestedet hadde skjenket overstadig berusete. Nå har Fylkesmannen snudd saken. FOTO: Eirik Brekke (arkivfoto)

Må behandle skjenkestopp på nytt

Fylkesmannen opphever flere av kommunens skjenkeinndragninger.