• UT AV TRAFIKK: Fergen ble skadet i sammenstøtet med kaien. FOTO: ROBERT JAN LEERINK

Ferge durte inn i kaien

Ulykke i Sogn.