— Vi liker jo å være et foregangssykehus, men ikke på denne måten, sier smittevernoverlege Dorthea Hagen Oma.

Ved inngangsdøren henger en beholder med sprit til håndvask. På mikrobiologisk avdeling blir håndspriten brukt flittig, for her finner personalet stadig bevis på at håndtak, nattbord og mennesker på sykehuset skjuler mikrober vi ikke ønsker i kroppen. Alle slags mikrober, både de som bukker under for medisin og de som ikke lar seg knekke av en eller flere sorter antibiotika.

Det vi frykter, er at vi skal ende opp der vi var før antibiotika var oppfunnet

Som eneste norske sykehus har Haukeland høy forekomst av en spesiell sort resistente tarmbakterier kalt VRE (vankomycinresistente enterokokker).

Nye rutiner

Da det første utbruddet ble konstatert i 2010, ble en post på lungeavdelingen stengt. Siden har VRE dukket opp på flere poster på medisinsk og kirurgisk avdeling. Sykehuset er ikke kvitt bakterien, og det er innført nye rutiner for å håndtere situasjonen.

SJEKKER: På en fast dag i måneden blir det tatt prøver av alle pasientene på de postene som sliter med den resistente mikroben. Bioingeniør Sissel Gjelsvik jobber med å sjekke prøver.
Rune Nielsen

På en fast dag i måneden blir det tatt prøver av samtlige pasienter på alle berørte poster. Tilsammen 434 pasienter har fått påvist mikroben. I fem tilfeller er VRE funnet i blodet til pasienter med blodforgiftning, som er en livstruende infeksjon.

Alle som får påvist VRE blir isolert på enerom, noe som koster i form av færre sengeplasser. Dessuten bruker sykehuset ressurser på undervisning, veiledning og overvåking av pasienter. Den månedlige VRE-testingen koster 1,1 millioner kroner årlig — og det er bare laboratorieutgiftene. Styret for Helse Bergen er varslet om at økende problem med resistente mikrober trolig vil kreve nye og mer kostbare renholdsrutiner.

Flere sykehus

Haukeland er ikke lenger alene om VRE-smitte. Også St. Olavs hospital i Trondheim, Ullevål i Oslo og Sykehuset Østfold i Fredrikstad har funnet VRE hos pasienter. Disse henvender seg til Haukeland og ber om råd, forteller Oma.

— Da vi fikk smitten som første sykehuset i Norge, fantes det ikke rutiner for prøvetaking. De sykehusene som kommer etter, må starte på null, mens vi nå har et system som har rullet og gått i flere år.

— Hvor farlig er VRE?

AVSLØRT: Bakteriene til pasientene blir dyrket og påført et fargestoff. Er det VRE i prøven, ser den ut som denne rosa kontrollstammen.
Rune Nielsen

— Det er ikke farlig for pasientene i dag. De fleste er friske bærere, men kan være kilde til smitte, derfor skal de isoleres. Vi ønsker å holde forekomsten lav, ellers risikerer vi å få pasienter med infeksjoner som vi ikke kan behandle, fordi antibiotika ikke virker, sier Oma.

Fra hånd til hånd

— Det vi frykter, er at vi skal ende opp der vi var før antibiotika var oppfunnet, sier seksjonsoverlege Dag Harald Skutlaberg ved mikrobiologisk avdeling.

Han snakker da om en situasjon med mange ulike multiresistente mikrober.

— Kroppen har selv en evne til å bekjempe infeksjoner, men vi trenger ikke gå lenger tilbake enn til våre besteforeldres tid. Da var det ikke uvanlig at unge, i utgangspunktet friske folk, døde av tuberkolose og lungebetennelse.

VRE smitter både fra hånd til hånd og via håndtak og andre ting vi berører. Derfor er håndhygiene så veldig viktig, understreker legen.

Overbelegg er risiko

Skutlaberg har registrert at poster med stort overbelegg og mange korridorpasienter har flest VRE-tilfeller.

NETT_antibiotika.jpg

Seksjonsoverlegen på laboratoriet mener laboratoriet kunne spart sykehuset for andre utgifter hvis de fikk ta i bruk nye og raskere tester.

— Det fins hurtigtester for VRE som gir svar i løpet av timer. Det kan begrense utbruddet og på den måten spare avdelingene for utgifter, sier Skutlaberg.

En slik hurtigtest blir nå innført for MRSA, som er den andre sorten resistente mikrober sykehuset jevnlig tester pasientene for. Mens VRE er hjemmehørende på Haukeland, er MRSA en mikrobe som pasientene bringer med seg, særlig fra utlandet. Pasienter som har utsatt seg selv for høy smitterisiko, blir plassert på isolat inntil de er klarert for MRSA-smitte.