Løvås oppveksttun er en av skolene som får høyere elevtall enn de har plass til, og det skjer allerede dette året.

Som en løsning, har skolen og byrådsavdelingen for skole og barnehage funnet ut at de må ta areal fra barnehagen for å få plass til de nye 1. klassingene.

Ingen nye barn

Det får foreldrene med barn i barnehagen til å reagere.

— Jeg synes det er rart, for dette må kommunen ha visst om lenge. Det er rart at de skryter om full barnehagedekning, og så legger ned, sier FAU-medlem Gunvor Roti Dal.

Hun har forstått at det fremdeles er usikkert hvordan kommunen skal få redusert barnetallet i barnehagen nok til at de kan få plass på mindre område.

— Men forhåpentligvis blir det bare snakk om å ikke ta inn nye barn fra høsten av. Jeg håper de unngår at noen må flytte mot sin vilje, sier Dal.

Forstår misnøyen

Rektor på Løvås oppveksttun, Anne Kari Sælensminde, sier hun, i samråd med byrådsavdelingen, har jobbet lenge med å finne plass til den økende elevmassen.

— Å ta plass fra barnehagen er den løsningen vi har falt ned på. Det er klart at det hadde vært ønskelig å finne en annen. Jeg forstår godt at foreldrene i barnehagen ikke er helt fornøyde, sier Sælensminde.

Hun sier at de ennå ikke har funnet helt ut hvordan alt skal løses, praktisk.

— Vi er ennå ikke i mål med å planlegge dette. Men vi jobber med det, sier Sælensminde.