• ÅPNER: Dagen etter at Skatestraumtunnelen brant var veivesenet på plass ved tunnelmunningen på Klubben. Nesten uke åpner tunnelen for kolonnekjøring. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN

Skatestraumtunnelen åpnes i neste uke

- Jeg er veldig lettet over at dette skjer mange måneder før vi trodde, sier Åshild Kjelsnes, fylkesordfører i Sogn og Fjordane.