Kravet til kraftige kutt i antall lensmannskontorer førte til at KrF trakk seg fra forhandlingene om politireformen i fjor høst.

— Vi ble ikke møtt med forståelse for hvor viktige lensmannskontorene er. Det var avgjørende for at vi trakk oss. Da må heller regjeringen legge frem sitt forslag, så får vi ta den kampen i Stortinget, sier Hareide.

- Drastisk reduksjon

Politianalysen foreslår å kutte 150 av dagens 350 tjenestesteder. Begrunnelsen er at mange av dem bare er åpne noen få dager i uken, og at kontorene binder opp store ressurser som kunne vært brukt på utegående patruljer.

I en reportasje i BT tirsdag sa lensmann Helge Stave i Sotra, Askøy og Øygarden at han er bekymret for det forebyggende arbeidet hvis lensmannsdistriktene blir for store.

— Politiet har allerede gjort betydelige kutt. En så drastisk reduksjon som er foreslått, er en veldig radikal endring. Jeg er helt enig med de tjenestemennene som sier til BT at de er redde for å miste kontakten med publikum. Det var akkurat dette som gjorde at vi brøt forhandlingene, sier Hareide.

- Preget av 22. juli

Han understreker at han er for å styrke den politifaglige spisskompetansen i de store byene, men vil ikke la det gå på bekostning av lensmannskontorene i distriktene.

— Det virker som om reformen tar utgangspunkt i situasjonen for politiet sentralt på Østlandet, og at den er sterkt preget av den store terroraksjonen 22. juli. Men erfaringen fra små kommuner er også verdifull.

— Hvor mange tjenestesteder kan dere akseptere å kutte?

— Det kan jeg ikke svare på nå, men vi kommer til å sette et tall når saken kommer til Stortinget.

«Urealistiske krav«

— Hva synes du om at justisminister Anders Anundsen i VG kalte KrFs krav «urealistiske»?

— Det kan jeg avkrefte. Vi hadde realistiske krav, men var opptatt av å sikre nærpolitimodellen. Det norske lokalpolitiet, i samarbeid med sterkere miljøer i storbyene, er en suksess.

— Politianalysen mener det vil frigjøre «politikraft» å legge ned lensmannskontorer, og at det vil gi flere patruljer ute blant folk. Hvor er det du mener de bommer?

- Dårligere samarbeid

— De bommer fordi det vil føre til at politifolk ikke har sitt arbeidssted i nærmiljøet, og de vil miste kontakten med andre viktige lokale etater. Under orkanen «Nina» hadde politiet mange oppgaver i nærmiljøene og var avhengig av bredt samarbeid. Den type koordinering kan bli vanskeligere å få til med en sentralisering.

Stortingets justiskomité er for tiden på reise i USA og Canada og kommer tilbake 24. januar. Det er ventet at politireformen blir lagt frem for Stortinget i løpet av få uker.

Den politiske ledelsen i justisdepartementet ønsker ikke å kommentere prosessen, annet enn at det arbeides «under høyt trykk».