Når sjeikene i Dubai skal ha dette, ringer de til Bergen