• Akseptabelt daglig inntak (ADI) : Det vi tåler hver dag av uønskede stoffer som er aktivt tilsatt , slik som legemidler og plantevernmidler.
  • Tolerabelt ukentlig inntak (TWI) : Det vi tåler hver uke av uønskede stoffer som er passivt til stede , slik som for eksempel dioksin og kvikksølv.
  • Grenseverdi (ML): Den grensen som uønskede stoff i en matvare må være under for at det skal være lovlig å selge matvaren.
  • Felles for ADI og TWI er at de sier hvor mye av et uønsket stoff man kan innta gjennom livet uten noen negative helseeffekter. Verken ADI eller TWI er knyttet til noen spesielle matvarer, men til det totale inntaket av det uønskede stoffet. Begge ses i forhold til kroppsvekten, slik at det blir tatt høyde for at barn bør få i seg mindre enn voksne. Grenseverdiene gjelder derimot for spesifikke stoff i spesifikke matvaregrupper.