• - LOVSTRIDIG: Selv om foreldre ikke betaler for barnehageplassen, har barn rett på barnehageplass, konkluderer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Dermed må Bergen trolig legge om på praksisen sin. FOTO: Håvard Bjelland

Kunnskapsministeren: Kan ikke nekte barn plass i barnehage

Bergens praksis med å si opp barnehageplasser når foreldrene ikke betaler, er i strid med loven. Det slår kunnskapsministeren fast.