Kommunen trosser kritikerne og vil tvinge gjennom skole på Bontelabo. Men den blir uansett ikke klar i tide.

Skolebyråden har ingen svar på hvordan han skal få plass til alle elevene i sentrum.

Skolebyråd Endre Tvinnereim (Ap) håper i det lengste at kommunen får etablert en skole på Bontelabo.
  • Linda Hilland
  • Kristin Jansen
Publisert Publisert

I januar slapp skolebyråd Endre Tvinnereim (Ap) nyheten om at byrådet ønsker å etablere en skole på Bontelabo.

Flere barn i sentrum gjør det trangt om plassen på skolene. Skolen skal avhjelpe en allerede sprengt Rothaugen ungdomsskole som til neste år vi mangle plass til mellom 100 og 200 elever. Planen er at også elever fra Krohnengen skole skal flytte inn i lokalene.

Både velforeninger i området og foreldre ved Krohnengen skole har vært kritiske til skoleplanene.

– Trafikkfarlig og ødeleggende for skolemiljøet, kalte FAU-leder Pål Ellingsen ved Krohnengen skole løsningen da nyheten ble kjent.

Byrådet valgte likevel å gå videre med planene og inngikk leieavtale med eieren av Bontelabo 8. Det ble søkt om midlertidig rammetillatelse til å endre bruken av bygget fra kontor til skole, samt å gjøre ombygginger både ute og inne.

Statsforvalteren er svært kritisk til at det gis dispensasjon til å etablere en skole ved Bontelabo.

Ga seg selv midlertidig tillatelse

Plan- og bygningsetaten hentet inn uttalelser fra forskjellige offentlige etater: Hvordan stilte de seg til en skole på Bontelabo?

Kritikken var unison. Både Statsforvalteren, Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune frarådet kommunen mot å etablere en skole i området. Det var BA som først omtalte saken.

«Sett i sammenheng med områdets bruk ellers (havn og næring) og dårlige nærmiljøkvaliteter som støy og biltrafikk finner vi det særlig problematisk å åpne for skoleformål gjennom en enkel dispensasjon», skriver statsforvalteren i sin uttalelse.

Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune frarådet på det sterkeste at det ble gitt dispensasjon. Hovedgrunnen til dette var at kommunens løsninger ikke ga elevene en trygg og sikker skolevei.

Planetaten i Bergen kommune bestemte seg likevel for å gi dispensasjon og midlertidig rammetillatelse på vilkår.

– Vår samlede vurdering er at fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene, sier seksjonsleder Kathrine Ve i plan- og bygningsetaten til BT.

Dette er verken Statsforvalter eller Statens vegvesen enige i, og har klaget på vedtaket.

«Dispensasjonen er i strid med en god og naturlig plassering av skole for barn og ungdom, den mangler vurdering av alternativer og er i strid med statlige planretningslinjer for barn og unge og for støy», skriver statsforvalteren i sin klage.

Skal se nærmere på kritikken

Skolebyråd Endre Tvinnereim (Ap) holder fast på sine planer om en midlertidig skole på Bontelabo.

– Min plan A er å gå videre med ombyggingsplanene. Kommunen har gjort grundige utredninger og mener at Bontelabo er det beste alternativet, sier skolebyråden.

Han sier at kommunen vil se nærmere på kritikken fra både statsforvalteren, Statens vegvesen og foreldreutvalget ved Krohnengen skole.

– Har du en plan B dersom Statsforvalteren får medhold i sin klage?

– Det er det for tidlig å si noe om. Planen var at den midlertidige skolen skulle stå ferdig høsten 2022. Det skjer ikke.

– Vi må nok skyve på tidspunktet for oppstart, sier Tvinnereim.

Han har ikke noe svar på når eller om den midlertidige skolen vil stå ferdig.

– Hvor skal elevene på Rothaugen og Krohnengen plasseres da?

– Vi må nok se på alternative lokaler eller ombygginger, men det er for tidlig å gå inn på nå, sier skolebyråden.

Rothaugen ungdomsskole har sprengt kapasitet. Rektor Hanne Hovland sier at hun trenger lokalene på Bontelabo.

Rektor på Rothaugen: – Vi trenger plassen

I dag er det 570 elever på Rothaugen skole. For å få plass til alle må alt av arealer tas i bruk. Likevel er det trangt, ifølge rektor Hanne Hovland.

– Vi har lærere og elever overalt. Det er fullt. Siden vi er en sentrumsskole har vi ikke så mye uteareal å ta i bruk heller, sier Hovland.

Hun peker på at Rothaugen er en gammel skole med et areal som ikke er tilpasset moderne skoledrift. Manglende fleksibilitet gjør at det er krevende å utnytte plassen godt nok.

Neste høst blir det en ekstra klasse på åttende trinn, slik at skolen får syv paralleller på dette trinnet. Da øker elevtallet til over 600. Dersom lokalene på Bontelabo ikke er ferdigstilt til skolestart blir det enda trangere.

Hovland har ingen nye planer for hvordan hun i så fall skal løse plassmangelen.

– Jeg har valgt å ikke bruke så veldig mye energi på dette. Bygg er i utgangspunktet ikke mitt ansvar. Jeg skal først og fremst drive skolen, sier rektoren.

Hun er likevel tydelig på at lokalene på Bontelabo er nødvendige.

– Vi trenger plassen. Jeg ser at det er utfordringer med stedet lokalene ligger på, men vi er mindre bekymret enn de er på barneskolen. Det handler mye om alder. Våre elever er vant til å bevege seg rundt i sentrum, sier Hovland.

Kommunen skal nå behandle klagen fra statsforvalteren og Statens vegvesen.

Publisert
  1. Barn og unge
  2. Skole og utdanning
  3. Statens vegvesen
  4. Vestland fylkeskommune

Les mer om dette temaet

  1. Et godt alternativ, sier rektor. Foreldre sier klart nei.

  2. Her planlegges det nye ungdomsskoler

  3. Dette skjer med din skole

  4. Milliardær pusser opp skolen for 200 millioner: – Har et enormt potensial

BT anbefaler

Fullsatt kirke tok farvel: – Det skjedde så fort og uventet

Torsdag ble Noah Landro (12) begravd etter dødsulykken i Øygarden.

LES SAKEN