Lopper automater for 60. mill

Her har automatbanditter slått til i Os. Årlig tømmes 60 millioner kroner fra spilleautomater.