Strykforslag fikk stryk

Universitetsdirektøren ville stryke studenter som ikke klarer mastergraden på normert tid. Nå har 850 studenter ved Universitetet i Bergen støttet en underskriftskampanje mot forslaget.