Ingen gassfare i Nattlandsveien

Det er ingen fare for eksplosjoner i gasstanken i Nattlandsveien, mener firmaet som har installert den.