Sjuk hjelper sjuke<p/>

Helse Bergen opna i går Lærings- og meistringssenteret (LMS) på Voss, eit par etasjar under «snorkeoperasjonane».