Fortsatt ikke trygg is

Nye skøyter til jul? Ikke finn på å teste dem på vann i Bergen.