Men reklamefritt var det ikke...

I oktober sa bystyret nei byreklame fra Clear Channel. Samtidig har et annet selskap plassert ut 85 reklamefinansierte bosspann på kommunal grunn.