Til høyre ved Brushytten

– Hører du? Når din kone spør på den måten, spisser du ørene. Både det med superhørsel og det med digitalt høreapparat. Men hva skulle jeg egentlig høre etter?