Det gjeld å bli kjent

Dei skal ikkje berre bli kjende med kvarandre, studentane skal i tillegg bli kjende med ein stor by på ei lita veke. Då er det berre å stå på.