Revisoren brukt som konsulent

Ernst & Young tok beskjedne 200.000 kroner for å revidere regnskapene til Helse Bergen, men fikk ni millioner kroner for andre konsulenthonorar.