• (1/2)
    PLASTBELAGT: Espe i plastskrud under morellmodninga. Plasten er festa på tradisjonelle trekonstruksjonar.<p/>FOTO: ARNE HOFSETH

Legg morellane i tunnel

Hardanger-moreller skal dyrkast i tunnelar av aluminium og plast. - Sett frå turistnæringa sin ståstad er det eit tilbakeskritt, men eg forstår bøndene, seier reiselivsdirektøren i Hardanger.