Hog Riders nektes å skjenke

Politiet mener at 52 av de 200 julebordsgjestene til MC-klubben Hogriders kan knyttes til kriminalitet.