Trappar ned løyving til Manger folkehøgskule

Hordaland fylkesting har vedteke å trappa ned løyvinga til Mange folkehøgskule over to år.