«Baronessa»-kaptein utan tillitsvald-støtte

Dei tillitsvalde i HSD Sjø gir full støtte til leiinga for måten dei har handtert saka mot «Baronessa»-kaptein Jan Nessa.