Nøgd med Jondalstunnel-vedtak

Jondal-ordførar John Skogseth reknar med at han skal dra i land den billegaste utbygginga for Jondalstunnelen.