Kjemper om nytt odontologibygg

PKI (prekliniske institutter) i Årstadveien 21 er fraflyttet og skal rives. Fem arkitektfirmaer kniver om nybygget.