Ringnes vil stoppe Hansa-reklame

Hansa-reklamen på Branns drakter er ulovlig. Det mener Sosial- og Helsedirektoratet, etter påtrykk fra Ringnes.